Ložisko Brzkov bylo objeveno 27. 3. 1976 emanačním a gama průzkumem.

Těžní jáma 12 Brzkov (J č, 12)

je situována na katastráním území obce Brzkov, asi 500 m od obce Brzkov. V letech 1981 – 1983 byla jáma vyhloubena na úroveň 3. patra do hloubky 150 m v obdélníkové profilu 8 m2. V letech 1987 – 1988 byla jáma prohloubena na hloubku 399 m do úrovně 5. patra. Průzkumná těžba v Brzkově probíhala v rámci podrobného průzkumu ložiska v letech 1988 až 1990. Byla zde jedna šachta, menší povrchový lom a celkem 6,6 km horizontálních důlních děl. Hloubka dobývání byla 300 m pod povrchem. Vytěženo bylo celkem 65,3 t uranu. Plocha chráněného ložiskového území (CHLÚ), které zde bylo stanoveno v roce 1990, je 6,29 km2. Tímto stát zajistil ochranu ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho budoucího využívání. Na takovém místě je od chvíle vyhlášení chráněného území omezena stavební činnost.

 

Po ukončení průzkumů byl důl zlikvidován, podzemí zatopeno, stavební objekty odstraněny a povrch rekultivován; provádí se dlouhodobý monitoring Zachována byly pouze dekontaminační stanice. V současné době však vláda začíná uvažovat o otevření dolu a zahájení těžby. Objem těžitelných zásob zde včetně prognózních zdrojů představuje 1 600 tun uranu. Ložisko Horní Věžnice bylo prozkoumáno pouze vrty. Bylo oceněno prognózními zásobami v objemu 1 500 tun uranu, který by byl těžen ze šachty Brzkov.

 

ZDROJ: http://www.hornictvi.info/histhor/lokality/rozinka/rozinka.htm

                DIAMO a www.geology.cz

Existují různé respektované on-line lékárny. Nicméně několik nejsou to drogerií vůbec. Ve skutečnosti, on-line lékárny vyplnit statisíce on-line receptury každý den. Mnoho opravné prostředky se používají k ošetření vztyčitelný dysfunkce. Mnoho lidí přemýšlet o tom, http://cialis-cz.com/. Co lidé mluví o ? (Více informací ). V současné době pro mnoho lidí, čímž se tento problém v první řadě je nejtěžší krok. Vědecký výzkum zjistil, že asi 14 procent pacientů převzetí Wellbutrin hlášeny sexuální zdravotní potíže. Můžete mluvit s pravidelnou zdravotní péče, pokud uvažujete vzít Cialis. Nebo můžete promluvit s odborníkem. Psychologové mohou být zapojeny do řízení sexuálních dysfunkcí. Ten může předepsat lék, pokud se rozhodnou, že je to pro vás to pravé. Uchovávejte tento lék mimo dosah dětí. Například tekuté léky, v ideálním případě musí být uchovávány v chladničce, ale jiné mohou být skladovány při pokojové teplotě.

Facebook
Podporují nás
Město Přibyslav
http://pribyslav.cz/
Obec Brzkov
http://www.brzkov.cz/
Město Polná
http://www.mesto-polna.cz/
Obec Věžnice
http://www.obecveznice.cz/
Sdružení pro záchranu prostředí
http://www.calla.cz/