Brzkov, 9.5.2017 – Ministerstvo průmyslu a obchodu postoupilo do vlády návrh surovinové politiky. Místní z Brzkova a okolí bijí na poplach. Dopisem se obracejí na premiéra a všechny ministry a poukazují na hrozby, pokud bude návrh ohledně uranu schválen.

Ministerstvo průmyslu a obchodu postoupilo do vlády upravený návrh surovinové politiky. Nyní mohou jednotlivá ministerstva uplatňovat své připomínky a dne 15.5.2017 má proběhnout neveřejné projednání těchto připomínek. Proto se zástupci místních samospráv obrátili společným dopisem na každého člena vlády včetně premiéra a poukazují na rizika pro případ přijetí předloženého návrhu.

Původní návrh surovinové politiky výslovně počítal s budoucí těžbou na ložisku Brzkov – Horní Věžnice, i s ohledem na vznesené připomínky místních došlo k dílčím úpravám návrhu, bohužel tyto úpravy nejsou dostatečné. Předně je stále v platnosti usnesení vlády České republiky č. 1086 ze dne 22. 12. 2014, kterým bylo DIAMU s.p. uloženo činit kroky k exploataci ložiska Brzkov-Horní Věžnice. A dále předložený návrh počítá s možností provést průzkum ložisek uranu, a to nejen v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice, ale po celém území České republiky (mimo oblast severočeské křídy). Dokonce je v návrhu připuštěna možnost na základě provedených průzkumů provést rozšíření chráněného ložiskového území, toto dle platné právní úpravy proběhne bez účasti místních samospráv a dotčených majitelů nemovitostí. S ohledem na uvedené vnímají místní tento předložený a upravený návrh jako nepřijatelný pro místní samosprávy a místní občany.

Takto postavený návrh využití ložisek uranu na území České republiky de facto umožňuje těžařským firmám činit kroky směřující k budoucí těžbě s vyloučením místních samospráv a dotčených majitelů nemovitostí. Za vysoce problematické lze označit i to, že přístup k nerostnému bohatství České republiky bude ponechán na libovůli těžařských firem, neboť realizováním průzkumu ložiska získává těžařská firma přednostní právo na těžbu ložiska. Tímto se Česká republika dostane do naprosto nevýhodného postavení, kdy soukromé firmě umožní vynaložit investice na budoucí těžbu uranu na území České republiky, a poté bude nucena tuto těžbu povolit, aby se vyhnula kupř. hrozbě možných mezinárodních arbitráží apod.“ Mgr. Kliment.

„Tak nám v Praze zase něco naslibovali a tohle je ten výsledek!“ komentuje celou situaci brzkovský starosta Aleš Bořil a dodává „Podle původního návrhu se uvažovalo o těžbě jenom v Brzkově, teď aby se báli všude, kde mají nějaký uran.“  „Námitek a argumentů jsme v Praze uplatnili mnoho, ale vypadá to, že to nikoho nezajímá. Jestli tohle bude schváleno, tak se do nás těžaři dříve či později pustí a daňového poplatníka to bude nakonec stát desítky miliard.“ neskrývá své rozčarování Martin Kamarád – druhý starosta, který se osobně zúčastnil projednání návrhu surovinové politiky.

Paradoxem celé věci je skutečnost, že ČR nemá technologii obohacování uranu a výroby jaderného paliva, proto uran vytěžený v ČR nebude použit pro české jaderné elektrárny. Místo jeho využití pro energetické účely České republiky bude prodán např. do Ruska nebo do Číny. V tomto směru je to pokračování praxe před rokem 1989.

Těžba uranu a jeho následné chemické zpracování provedené na území ČR bude mít za následek obrovské ekologické zátěže, přičemž náklady na jejich odstranění několikanásobně převýší zisk z prodeje českého uranu do třetích zemí. Tyto náklady ve svém důsledku uhradí český daňový poplatník. Bez významu není ani to, že náklady odstranění již existujících ekologických zátěží vyvolaných těžbou a zpracováním uranu v minulosti dosáhnou desítky miliard korun, a jediným kdo toto bude hradit je opět český daňový poplatník.

Případná těžba uranu v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice sebou přinese i budoucí náklady ukončení těžby, za příklad lze uvést situaci v OKD, kdy stát je nucen vynakládat nemalé finanční prostředky na sociální výdaje spojené s ukončením těžby. Náklady na tyto budoucí sociální výdaje budou vystaveny českému daňovému poplatníkovi.

                S ohledem na veškeré uvedené skutečnosti navrhují místní, aby návrh „Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“ byl upraven v části týkající se možného využití ložisek uranu, tak že nebude připuštěna možnost dále zkoumat ložiska uranu na území České republiky, když v minulosti provedené průzkumy ložisek uranu jsou pro stávající potřeby České republiky dostatečné. Umožnění provádět nový průzkum ložisek uranu je de facto zahájením cesty k budoucí těžbě uranu s vyloučením místních samospráv a místních občanů.

Ohledně surovinové politiky ČR v oblasti využití uranu, tak místní navrhují, aby byl zachován stav dle stále platné surovinové politiky v této oblasti a také navrhují zrušení usnesení Vlády České republiky č. 1086 ze dne 22. 12. 2014, kterým bylo DIAMU s.p. uloženo činit kroky k exploataci ložiska Brzkov-Horní Věžnice.

 

Mgr. et Bc. Luboš Kliment

společný právní zástupce

Obce Brzkov, Města Polná,

Města Přibyslav a Obce Věžnice,

spolku Naše budoucnost bez uranu z.s.

kontakt: kliment@akkliment.cz,

tel: 776233879

TISKOVÁ ZPRÁVA VE FORMÁTU PDF KE STAŽENÍ ZDE: TISKOVÁ ZPRÁVA – Uran v návrhu surovinové politiky – místní bijí na poplach a píšou členům vlády 9.5.2017

Existují různé respektované on-line lékárny. Nicméně některé nejsou lékárna vůbec. Ve skutečnosti, on-line farmacie vyplnit statisíce on-line receptury každý den. Mnoho opravné prostředky se používají k ošetření vztyčitelný dysfunkce. Mnoho lidí přemýšlet o tom, http://cialis-cz.com/. Co lidé mluví o ? (Více informační ). V současné době pro mnoho lidí, čímž se tento problém v první řadě je nejtěžší krok. Vědecký výzkum zjistil, že asi 14 procent pacientů akceptace Wellbutrin hlášeny sexuální zdravotní obtěžovat. Můžete mluvit s pravidelnou zdravotní péče, pokud myslící vzít Cialis. Nebo můžete promluvit s odborníkem. Psychologové mohou být zapojeny do řízení sex dysfunkcí. Ten může předepsat lék, pokud se rozhodnou, že je to pro vás to pravé. Uchovávejte tento lék mimo dosah dětí. Například tekuté léky, v ideálním případě musí být uchovávány v chladničce, ale jiné mohou být skladovány při pokojové teplotě.

Facebook
Podporují nás
Město Přibyslav
http://pribyslav.cz/
Obec Brzkov
http://www.brzkov.cz/
Město Polná
http://www.mesto-polna.cz/
Obec Věžnice
http://www.obecveznice.cz/
Sdružení pro záchranu prostředí
http://www.calla.cz/