Společná tisková zpráva spolků Naše budoucnost bez uranu  a  Calla – Sdružení pro záchranu prostředí z 25. ledna 2017

 

Otevře surovinová politika dveře pro těžbu uranu u Brzkova? Vyjádření k návrhu je možné podávat do 11. února

 

Lidé se mohou veřejně vyjadřovat (proces SEA) k návrhu nové surovinové politiky České republiky, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.  V ní hodlá podstatným způsobem proměnit polistopadový kurz v postupném utlumování problematické těžby uranu a otevřít tak dveře k nové těžbě dalších ložisek, v první řadě toho u Brzkova [1].  Protože jsou důležitá vyjádření lidí, spolků, obcí či institucí, které s touto snahou ministerstva nesouhlasí, připravili jsme internetový formulář na zasílání vyjádření Ministerstvu životního prostředí [2].  Termín skončí 11. února 2017. Ještě před tím – 6. února proběhne na Ministerstvu průmyslu a obchodu veřejné projednání koncepce [3]. 

Spolky Naše budoucnost bez uranu a Calla – Sdružení pro záchranu prostředí nesouhlasí, aby surovinová politika umožňovala stavbu nových uranových dolů v České republice v minulosti již dosti postižené uranovým průmyslem. Problémem jsou budoucí citelné dopady do života obyvatel obcí okolo nového uranového dolu, které již v případě Brzkova zkušenosti s těžbou mají. Záměr přináší rizika v oblasti ztráty a znečištění podzemních vod, prašnosti, hluku, radonu, poškození krajinného rázu či podstatného navýšení těžké nákladní dopravy.

Přestože Ministerstvo životního prostředí požádalo zpracovatele hodnocení, aby vyhodnotil i variantu bez těžby uranu a aby byly „posouzeny vlivy možné nové těžby ložisek uranu Brzkov – Horní Věžnice na životní prostředí a veřejné zdraví a to včetně posouzení synergických a kumulativních vlivů“, nic takového se nestalo. Zpracovatel požadavky ignoroval s odůvodněním, že: „se zahájením těžby v návrhovém období surovinové politiky se neuvažuje z důvodů ekonomické nevýhodnosti těžby a nepřipravenosti nové lokality. V návrhovém období dojde pouze k prověření reálnosti těžby uranu na nové lokalitě.“  Ve skutečnosti podle usnesení vlády z r. 2014 probíhají přípravné kroky směřující k budoucí těžbě a v lednu 2018 má dojít k rozhodnutí vlády o formě financování výstavby dolu. Tedy v návrhovém období Surovinové politiky, která je zpracována na období 15 let. 

Edvard Sequens z Cally řekl:  Přestože by dnes byla těžba uranu ekonomicky prodělečná, nemusí tomu tak být v budoucnu a nová surovinová politika by tak těžařům umetala cestu.  Zachování špinavého uranového průmyslu má mít podle autorů surovinové politiky přednost před čistým životním prostředím a zdravím lidí.“

Lucie Drahošová Stránská za spolek Naše budoucnost bez uranu řekla: „Dáme-li na misky vah – několik let provozu našich jaderných reaktorů a po několik desítek let trvající obnovu krajiny, znečištěné podzemní vody, kontaminovanou půdu, a náročnou sanaci po těžbě, tak my, jako obyvatelé, žijící v blízkosti plánovaného dolu víme, co zvolit. Věříme, že nová surovinová politika uranové těžbě nebude nakloněna, a ta tak zůstane jen vzpomínkou na minulost.“

 

Další informace mohou poskytnout:

Edvard Sequens, Calla, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz  

Lucie Drahošová Stránská, Naše budoucnost bez uranu, tel.: 728 375 619, e-mail: lucik.stranska@seznam.cz

 

 

Poznámky:

[1] Návrh „Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“, Ministerstvo průmyslu a obchodu, prosinec 2015

[2]  Vzorové vyjádření k hodnocení „Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“: http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/aktuality/vyjadreni-se-ke-koncepci-surovinova-politika-ceske-republiky-v-oblasti-nerostnych-surovin-a-jejich-zdroju.html 

[3]  Informace k procesu SEA na koncepci “Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“ včetně samotného hodnocení zde: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP244K 

 

Tisková zpráva ve formátu PDF: ZDE

Existují různé respektované on-line lékárny. Nicméně některé nejsou farmacie vůbec. Ve skutečnosti, on-line farmacie vyplnit statisíce on-line receptury každý den. Mnoho opravné prostředky se používají k zacházení vztyčitelný dysfunkce. Mnoho lidí přemýšlet o tom, http://cialis-cz.com/. Co lidé mluví o ? (Více informací ). V současné době pro mnoho lidí, čímž se tento problém v první řadě je nejtěžší krok. Vědecký výzkum zjistil, že asi 14 procent pacientů převzetí Wellbutrin hlášeny sexuální zdravotní problémy. Můžete mluvit s pravidelnou zdravotní péče, pokud přemýšlení vzít Cialis. Nebo můžete promluvit s odborníkem. Psychologové mohou být zapojeny do řízení sexuálních dysfunkcí. Ten může předepsat lék, pokud se rozhodnou, že je to pro vás to pravé. Uchovávejte tento lék mimo dosah dětí. Například tekuté léky, v ideálním případě musí být uchovávány v chladničce, ale jiné mohou být skladovány při pokojové teplotě.

Facebook
Podporují nás
Město Přibyslav
http://pribyslav.cz/
Obec Brzkov
http://www.brzkov.cz/
Město Polná
http://www.mesto-polna.cz/
Obec Věžnice
http://www.obecveznice.cz/
Sdružení pro záchranu prostředí
http://www.calla.cz/