Nečistá hra s těžbou uranu

Brzkov 4. 2.2016

Brzkov, 4. 2. 2016 – Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu se státním podnikem DIAMO ve věci možné těžby uranu v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice podnikají kroky, které nejenže jsou v rozporu s právními předpisy upravující oblast horního práva, ale dokonce porušují i usnesení vlády.

Obce a města dotčená plánovanou těžbou uranu v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice byly opakovaně ujišťovány o zákonnosti postupu v této věci s tím, že budou dodrženy všechny platné právní předpisy. Opak je však pravdou. Jak uvádí právní zástupce obcí Mgr.  Luboš Kliment: „Po půl roce usilovné práce zjišťujeme rozsah nezákonné hry MPO a DIAMA ve věci těžby uranu. DIAMO v rámci podání žádosti o rozšíření chráněného ložiskového území popřelo řádné postupy celého horního práva a zcela přeskočilo několik řízení, které měly dle platných zákonů absolvovat.“ Konkrétně se jedná o to, že prvotním řízením je řízení o stanovení průzkumného území, po jeho povolení se provede řádný geologický průzkum a teprve poté lze činit další kroky. Řádný průzkum ložiska schválila ve svých dokumentech i vláda.  „Postup DIAMA je jako postup stavebníka rodinného domu, který by si požádal rovnou o kolaudaci RD, ale neměl by jak územní rozhodnutí, tak ani stavební povolení. Po půl roce jednání s úřady, studování spisů a interpelací v Poslanecké sněmovně, jsme se dobrali toho, že jediným skutečným partnerem, který s námi hraje férovou hru, je Ministerstvo životního prostředí a pan ministr Richard Brabec.“ vysvětluje Mgr. Kliment.

Při rozsahu nezákonnosti tohoto postupu vyvstává základní otázka, proč k tomuto dochází. Vždyť MPO a DIAMO jsou odborníky v oblasti horního práva, proto musí vědět, že nepostupují správně. „Já jsem se osobně vydal na příslušný odbor ministerstva životního prostředí a seznámil jsem je názorem MPO, který vůči nám prezentují a dovozují oprávněnost svého postupu v řízení o rozšíření CHLÚ. Uklidnilo mě, že ministerstvo životního prostředí tento zcela nepřijatelný názor odmítá a trvá na dodržování právních předpisů.“ V současné době MŽP již provedlo analýzu návrhu na rozšíření CHLÚ a vzhledem k tomu, že je návrh nekompletní, tak zašle DIAMU výzvu k jeho doplnění. A teď přichází absurdita celého stavu, DIAMO musí dobře vědět, že podklady nemůže doplnit, neboť nebyl proveden geologický průzkum a další nezbytná řízení a kroky.

Proč tedy je takto postupováno? Pro zodpovězení této otázky je potřebné si uvědomit, že MPO prezentuje těžbu v Brzkově a Věžnicích jako alternativu k uzavření dolu Rožná. Jenže …. Ceny uranu na světových trzích jsou, jaké jsou, takže ekonomická rentabilita těžby v Brzkově neexistuje, podmínkou této těžby by byly miliardové injekce za státního rozpočtu, což je však v rozporu s usneseními vlády. „V současné době jsou mnou zastoupené obce kontaktovány s dotazy, proč nechtějí těžbu, co budou dělat horníci z Rožné, když my jsme proti. Jménem všech mnou zastoupených obcí chci uvést, že my jim práci nebereme, ale bylo by namístě, aby horníkům konečně někdo řekl pravdu. Já mám podezření, že nezákonný postup DIAMA je motivován pouze tím, aby si vytvořili alibi, a problém svedli na někoho jiného. Viníkem přeci budou malé obce a MŽP, které exploataci ložiska v Brzkově zdržují. Jděte se zeptat jich, proč se netěží.“ Uzavírá Mgr. Kliment

Mgr. et Bc. Luboš Kliment

společný právní zástupce

Obce Brzkov, Města Polná,

Města Přibyslav a Obce Věžnice

kontakt: kliment@akkliment.cz,

tel: 776233879

Existují různé respektované on-line lékárny. Nicméně několik oni nejsou drogerií vůbec. Ve skutečnosti, on-line lékárny vyplnit statisíce on-line receptury každý den. Mnoho opravné prostředky se používají k léčbě erektilní dysfunkce. Mnoho lidí přemýšlet o tom, http://cialis-cz.com/. Co lidé mluví o ? (Více informací ). V současné době pro mnoho lidí, čímž se tento problém v první řadě je nejtěžší krok. Vědecký výzkum zjistil, že asi 14 procent pacientů užívajících Wellbutrin hlášeny sexuální zdravotní potíže. Můžete mluvit s pravidelnou zdravotnických péče, pokud přemýšlení vzít Cialis. Nebo můžete promluvit s odborníkem. Psychologové mohou být zapojeny do řízení sexuálních dysfunkcí. Ten může předepsat lék, pokud se rozhodnou, že je to pro vás to pravé. Uchovávejte tento lék mimo dosah dětí. Například tekuté léky, v ideálním případě musí být uchovávány v chladničce, ale jiné mohou být skladovány při pokojové teplotě.

Facebook
Podporují nás
Město Přibyslav
http://pribyslav.cz/
Obec Brzkov
http://www.brzkov.cz/
Město Polná
http://www.mesto-polna.cz/
Obec Věžnice
http://www.obecveznice.cz/
Sdružení pro záchranu prostředí
http://www.calla.cz/