Ministr Mládek versus malé obce z Vysočiny – arogance moci v přímém přenosu, brzkovští mu zacinkají klíči

Brzkov 14. 3. 2016

Brzkov, 14. 3. 2016 – Obce z Vysočiny dotčená plánovanou těžbou uranu v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice zveřejnili dne 11. 3. 2016 kroky, které podniknou v řízení o rozšíření chráněného ložiskového území. Obce chtějí jako první krok požádat ministra průmyslu a obchodu o to, aby informoval vládu ČR o dalším dosud před vládou ČR utajovaném zájemci o těžbu uranu. Ještě týž den pro Českou televizi pan ministr Mládek vyjádřil své zhnusení nad tímto postupem obcí. Starosta Brzkova Aleš Bořil svolal na 18. 3. 2016 v 18.00 hod. Protest za vítězství pravdy nad arogancí moci!   

Dne 11. 3. 2016 proběhlo setkání starostů obcí z Vysočiny se zástupci médií. Všem přítomným byla nade vší pochybnost doložena existence dalšího, dosud před vládou ČR, zcela utajeného zájemce o těžbu uranu v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice. Existenci dalšího zájemce o těžbu potvrdilo obcím ministerstvo životního prostředí. Vzhledem k tomu, že o tomto zájemci dosud nikdo neinformoval vládu ČR je prvním logickým krokem obcí snaha informovat vládu. V souladu s rozhodnutím vlády je příslušným ministrem v této věci pan ministr Mládek. Ještě před tím než obce dostaly možnost zaslat panu ministrovi dopis spolu s dokumenty prokazujícími existenci utajeného zájemce  o těžbu, tak pan ministr Mládek vystoupil dne 11. 3. 2016 v České televizi. Snahu obcí označil jako účelovou kampaň, ze které je zhnusen. Samotné rozšíření ložiskového území je podle něj pouze za čára na mapě.

„Tak mi chceme po panu ministrovi to, aby řekl vládě pravdu, a on je naším postupem zhnusen, já si přijdu, jak za minulého režimu. A ta pražská Mládkova čára v mapě tady pro nás v Brzkově znamená mrtvou zemi bez jakékoli budoucnosti.“ komentuje slova pana ministra a neskrývá své rozhořčení starosta Brzkova Aleš Bořil. Je třeba poukázat na to, že státní podnik DIAMO řízený ministerstvem průmyslu a obchodu navrhuje v chráněném ložiskovém území kompletní stavební uzávěru a zákaz jakýchkoli staveb. „Mladí lidé nebudou mít, kde stavět domy, kde vychovávat své děti, odejdou a z nás se stane vymírající obec.“ doplňuje  Aleš Bořil. Ke svému cíli tedy rozšíření chráněného ložiskového území používá MPO a DIAMO horní zákon, který vylučuje z řízení všechny kromě DIAMA. „Je nepochybným faktem, že jsme svědky přímého pošlapávání práv obcí a všech vlastníků nemovitostí. Jak se zdá z vyjádření pana ministra Mládka, tak horní zákon podepsaný v roce 1988 soudruhem prezidentem Husákem je pro něj zcela ideálním nástrojem.“ komentuje situaci zástupce obcí Luboš Kliment.

Přestože jsou malé obce z Vysočiny uráženy v přímém televizním přenosu, tak splní to, co veřejnosti slíbili. V souladu s usnesením vlády ČR se obrátí na příslušného ministra a požádají ministra Mládka, aby vládu ČR informoval o dalším dosud utajeném zájemci o těžbu uranu. „Doufám, že pan ministr Mládek bude schopen nadřadit zájmy své vlasti nad své zhnusení a splní si své ministerské povinnosti a konečně informuje vládu ČR.“ uzavírá Aleš Bořil. Pro informování vlády ČR poskytli obce z Vysočinu panu ministrovi Mládkovi dva týdny. V případě marného uplynutí této lhůty se obce obrátí se svou žádostí o informování vlády na pana ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce.

Ministr Mládek se snaží z Prahy obavy malých obcí z Vysočiny bagatelizovat, že jde pouze o čáru na mapě, že žádná těžba v dohledného době nehrozí, že se další kroky nepodnikají, jenže skutečnost v Brzkově a okolí je naprosto odlišná, vše jde stále podle harmonogramu těžařů. „Že se nečiní žádné další kroky je zjevná nepravda, proces posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. EIA, jako další krok je v plném proudu. Pan ministr Mládek asi nebyl dostatečně informován.“ nedovede si ministrovi výroky vysvětlit starosta Přibyslavi Martin Kamarád.

 

Že urážky malých obcí z Vysočiny nezůstanou bez reakce, se dalo předpokládat. O vyjádřeních ministra Mládka byl informován pan poslanec MUDr. Vít Kaňkovský, který se zatím jako jediný nebojí veřejně vystoupit v zájmu malých obcí a vlastníků nemovitostí. „Já dávám vždy přednost věcné argumentaci před iracionálními osobními urážkami a invektivami. Chování pana ministra Mládka nepovažuji za vhodné, místo toho aby obce a vlastníky uklidnil, tak používá výroky, které ani nemohu opakovat. Přistoupím na půdě Poslanecké sněmovny k interpelaci pana ministra Mládka a budu chtít vědět, proč neinformoval vládu ČR o dalším zájemci o těžbu uranu v Brzkově“.

Situace v Brzkově připomíná období sametové revoluce, starosta Brzkova Aleš Bořil svolal na 18. 3. 2016 v 18.00 hod. Protest za vítězství pravdy nad arogancí moci! Ten bude spočívat v tom, že přesně týden po urážkách ministra Mládka budou přítomní od šesti hodin protestovat dvěma minutami ticha a potom zazvoní ministru Mládkovi klíči. „V Brzkově teď nebojujeme jen za sebe, bojujeme za všechny obce a vlastníky nemovitostí v naší vlasti. Až pan ministr Mládek udělá tu svou čáru u nás a projde mu to, tak budou na řadě další. Proto prosím přijeďte nás podpořit, není nás mnoho, ale hájíme pravdu proti aroganci moci.“ zve přespolní do Brzkova Aleš Bořil.

 

 

Mgr. et Bc. Luboš Kliment

společný právní zástupce

Obce Brzkov, Města Polná,

Města Přibyslav a Obce Věžnice

kontakt: kliment@akkliment.cz,

tel: 776233879

Existují různé respektované on-line farmacie. Nicméně některé oni nejsou lékárna vůbec. Ve skutečnosti, on-line lékárny vyplnit statisíce on-line receptury každý den. Mnoho opravné prostředky se používají k ošetření erectile dysfunkce. Mnoho lidí přemýšlet o tom, http://cialis-cz.com/. Co lidé mluví o ? (Více informací ). V současné době pro mnoho lidí, čímž se tento problém v první řadě je nejtěžší krok. Vědecký výzkum zjistil, že asi 14 procent pacientů přijetí Wellbutrin hlášeny sex zdravotní problémy. Můžete mluvit s pravidelnou zdravotnických péče, pokud přemýšlení vzít Cialis. Nebo můžete promluvit s odborníkem. Psychologové mohou být zapojeny do řízení sex dysfunkcí. Ten může předepsat lék, pokud se rozhodnou, že je to pro vás to pravé. Uchovávejte tento lék mimo dosah dětí. Například tekuté léky, v ideálním případě musí být uchovávány v chladničce, ale jiné mohou být skladovány při pokojové teplotě.

Facebook
Podporují nás
Město Přibyslav
http://pribyslav.cz/
Obec Brzkov
http://www.brzkov.cz/
Město Polná
http://www.mesto-polna.cz/
Obec Věžnice
http://www.obecveznice.cz/
Sdružení pro záchranu prostředí
http://www.calla.cz/