Ministr Mládek dal za pravdu malým obcím z Vysočiny, prověří jimi získané informace

Brzkov 7. 4. 2016

Brzkov, 7. 4. 2016 – Po předcházejících poněkud nešťastných mediálních výstupech zaujal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek odpovědný postoj k zásadním informacím obcí z okolí Brzkova. Ministr Mládek se již obrátil na ministra životního prostředí se žádostí o potřebné informace a poté bude obce informovat. Z dopisu pana ministra Mládka je zřejmé, že ve věci možné těžby uranu je třeba vyčkat do doby, než o této věci rozhodne vláda ČR.       

Dopisem ze dne 14. března 2016 se obce a města dotčená možnou těžbou uranu obrátila na ministra průmyslu a obchodu a informovaly ho o existenci dalšího dosud před vládou utajeného zájemce o těžbu uranu. Na tento dopis reagoval pan ministr Mládek svým dopisem ze dne 30. 3. 2016. Pan ministr se již obrátil se žádostí o potvrzení těchto informací na ministra životního prostředí. Současně dotčeným obcím slíbil, že je bude po poskytnutí nezbytných informací informovat. Další zcela stěžejní informací pro obce a města je to, že podle pana ministra Mládka je třeba ve věci možné těžby vyčkat na rozhodnutí vlády ČR.

„Jsem rád, že se pan ministra Mládek důkladně seznámil s našimi argumenty a informacemi a dal nám za pravdu, jsem velice rád za tento odpovědný přístup.“ komentuje dopis starosta Brzkova Aleš Bořil. „K těm nešťastným výrokům pana ministra došlo jistě pouze proto, že ještě v té době neměl k dispozici veškeré informace.“ dodává smířlivě Aleš Bořil.

Bohužel i přes stanovisko pana ministra Mládka, že je třeba vyčkat do doby, než o možné těžbě rozhodne vláda ČR, tak řízení rozšíření chráněného ložiskového území běží dál. Dotčená obce a města tak nyní mají k dispozici stanovisko nejen ministra Mládka, ale i stanovisko ministra životního prostředí Richarda Brabce, o předčasnosti tohoto řízení. Z informací od ministra Brabce je dokonce zřejmé, že odbor geologie MŽP státní podnik Diamo dopředu varoval, že podání návrhu na rozšíření chráněného ložiskového území je předčasným a unáhleným krokem.

Dotčená obce a města proto trvají na tom, aby o celé věci nejprve rozhodla vláda ČR a teprve poté je možno činit další kroky a vést o celé věci relevantní jednání. „Jakýkoli státní podnik je zde od toho, aby plnil to, co mu vláda ČR uloží. Ne od toho, aby vládu ČR stavěl před hotovou věc a z vlastní iniciativy zahajoval takto závažné řízení, které může mít pro obce a vlastníky nemovitostí fatální důsledky.“ uvádí společný zástupce obcí Mgr. Luboš Kliment.

Z těchto všech popsaných důvodů je třeba řízení o rozšíření CHLÚ zastavit a vyčkat rozhodnutí vlády ČR, která bude mít ve věci veškeré potřebné informace, a to včetně informací ohledně dalšího zájemce o těžbu. S kroky, které v tomto směru obce a města hodlají podniknout, seznámí veřejnost a případně i zástupce médií, na jednání v Brkově dne 12. 4. 2016 od 16.00 hod.

Mgr. et Bc. Luboš Kliment

společný právní zástupce

Obce Brzkov, Města Polná,

Města Přibyslav a Obce Věžnice

kontakt: kliment@akkliment.cz,

tel: 776233879

Existují různé respektované on-line lékárny. Nicméně několik oni nejsou lékárna vůbec. Ve skutečnosti, on-line lékárny vyplnit statisíce on-line receptury každý den. Mnoho opravné prostředky se používají k léčbě erektilní dysfunkce. Mnoho lidí přemýšlet o tom, http://cialis-cz.com/. Co lidé mluví o ? (Více informací ). V současné době pro mnoho lidí, čímž se tento problém v první řadě je nejtěžší krok. Vědecký výzkum zjistil, že asi 14 procent pacientů akceptace Wellbutrin hlášeny sexuální zdravotní obtěžovat. Můžete mluvit s pravidelnou zdravotní péče, pokud uvažujete vzít Cialis. Nebo můžete promluvit s odborníkem. Psychologové mohou být zapojeny do řízení pohlaví dysfunkcí. Ten může předepsat lék, pokud se rozhodnou, že je to pro vás to pravé. Uchovávejte tento lék mimo dosah dětí. Například tekuté léky, v ideálním případě musí být uchovávány v chladničce, ale jiné mohou být skladovány při pokojové teplotě.

Facebook
Podporují nás
Město Přibyslav
http://pribyslav.cz/
Obec Brzkov
http://www.brzkov.cz/
Město Polná
http://www.mesto-polna.cz/
Obec Věžnice
http://www.obecveznice.cz/
Sdružení pro záchranu prostředí
http://www.calla.cz/