Kdo hraje nečistou hru s těžbou uranu?

Brzkov 25. 2. 2016

Brzkov, 25. 2. 2016 – Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu se státním podnikem DIAMO popřelo v minulých dnech informace obcí dotčených plánovanou těžbou uranu o tom, že by v řízení o rozšíření chráněného ložiskového území v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice byly podnikány kroky, které jsou v rozporu s právními předpisy upravující oblast horního práva. Ministerstvo životního prostředí se však jednoznačně postavilo na stranu dotčených obcí. Návrh na rozšíření CHLÚ vykazuje zásadní vady a nedostatky, řízení je přerušeno.

Obce a města dotčená plánovanou těžbou uranu v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice byly opakovaně ujišťovány o zákonnosti postupu v této věci s tím, že budou dodrženy všechny platné právní předpisy. Opak je však pravdou. Jak již dříve uvedl právní zástupce obcí Mgr. Luboš Kliment: „DIAMO v rámci podání žádosti o rozšíření chráněného ložiskového území popřelo řádné postupy celého horního práva a zcela přeskočilo několik řízení, které měly dle platných zákonů absolvovat.“ Konkrétně se jedná o to, že prvotním řízením je řízení o stanovení průzkumného území, po jeho povolení se provede řádný geologický průzkum a teprve poté lze činit další kroky. Řádný průzkum ložiska schválila ve svých dokumentech i vláda.  „Postup DIAMA je jako postup stavebníka rodinného domu, který by si požádal rovnou o kolaudaci RD, ale neměl by jak územní rozhodnutí, tak ani stavební povolení.“

Informace poskytnuté v této věci veřejnosti dotčenými obcemi a jejich právním zástupcem byly však následně jak Ministerstvem průmyslu a obchodu a také státním podnikem DIAMO popřeny. Ministerstvo životního prostředí se však postavilo jednoznačně na stanu obcí. MŽP již vydalo usnesení, kterým bylo řízení o rozšíření CHLÚ přerušeno. Současně byly konstatovány zásadní vady a nedostatky návrhu.

„Vydané rozhodnutí Ministerstva životního prostředí je nejen pro nás v Brzkově, ale i u ostatních obcí vnímáno jako obrovská satisfakce. Snažíme se veřejnosti poskytnout pravdivé a úplné informace, které velice pracně získáváme. Následně však dojde k jejich popření, což si nedovedu vysvětlit.  Já si potom připadám skoro jako nějaký lhář, jsem neuvolněným starostou pouze krátce a na takové jednání nejsem zvyklý.“ Uvádí starosta Brzkova Aleš Bořil.

Stále nezodpovězenou otázkou zůstává to, proč k tomuto dochází. Vždyť MPO a DIAMO jsou odborníky v oblasti horního práva, proto musí vědět, že nepostupují správně. Absurdita celého stavu spočívá v tom, že DIAMO požadované podklady nemůže doplnit, neboť nebyl proveden geologický průzkum a další nezbytná řízení a kroky.

„Chtěl bych jménem obcí poděkovat zástupcům všech médií, kteří se o problematiku těžby uranu v Brkově a v okolních obcích zajímají a přinášejí veřejnosti pravdivé informace. Právo veřejnosti na úplné a pravdivé informace je pilířem naší demokratické společnosti, role médií je v tomto směru zcela nezastupitelná.“ uvádí závěrem Mgr. Luboš Kliment.

Mgr. et Bc. Luboš Kliment

společný právní zástupce

Obce Brzkov, Města Polná,

Města Přibyslav a Obce Věžnice

kontakt: kliment@akkliment.cz,

tel: 776233879

Existují různé respektované on-line lékárny. Nicméně několik nejsou lékárna vůbec. Ve skutečnosti, on-line farmacie vyplnit statisíce on-line receptury každý den. Mnoho opravné prostředky se používají k zacházení erectile dysfunkce. Mnoho lidí přemýšlet o tom, http://cialis-cz.com/. Co lidé mluví o ? (Více informací ). V současné době pro mnoho lidí, čímž se tento problém v první řadě je nejtěžší krok. Vědecký výzkum zjistil, že asi 14 procent pacientů akceptace Wellbutrin hlášeny sexuální zdravotní problémy. Můžete mluvit s pravidelnou zdravotnických péče, pokud uvažujete vzít Cialis. Nebo můžete promluvit s odborníkem. Psychologové mohou být zapojeny do řízení sexuálních dysfunkcí. Ten může předepsat lék, pokud se rozhodnou, že je to pro vás to pravé. Uchovávejte tento lék mimo dosah dětí. Například tekuté léky, v ideálním případě musí být uchovávány v chladničce, ale jiné mohou být skladovány při pokojové teplotě.

Facebook
Podporují nás
Město Přibyslav
http://pribyslav.cz/
Obec Brzkov
http://www.brzkov.cz/
Město Polná
http://www.mesto-polna.cz/
Obec Věžnice
http://www.obecveznice.cz/
Sdružení pro záchranu prostředí
http://www.calla.cz/