Brzkovský uran v Poslanecké sněmovně 

Brzkov 14.12.2015

Brzkov, 14.12.2015 – Dle informací státního podniku DIAMO již byl podán na Ministerstvo životního prostředí návrh na rozšíření chráněného ložiskového území Brzkov. Obce a města dotčená plánovanou těžbou uranu v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice žádají ministerstvo o informace. V této snaze je podpořil poslanec MUDr. Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) a dne 10.12.2015 v jejich prospěch interpeloval Ministra životního prostředí. S ohledem na absolutní neobhajitelnost části horního zákona, který vylučuje všechny dotčené osoby mimo navrhovatele z řízení o rozšíření chráněného ložiskového území, rozhodli se dotčené obce a města přihlásit za účastníky tohoto řízení.  

Dle informací státního podniku DIAMO již byl dne 24.11.2015 podán na Ministerstvo životního prostředí návrh na rozšíření chráněného ložiskového území Brzkov. Obce a města dotčená plánovanou těžbou uranu v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice se neprodleně žádostí ze dne 30.11.2015 obrátila na Ministerstvo životního prostředí. Dotčené obce a města žádají Ministerstvo životního prostředí o potvrzení zahájení tohoto řízení a dále o sdělení nezbytných informací o podaném návrhu.

Obce a města dotčená plánovanou těžbou uranu v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice i nadále žádají před jakýmkoli rozhodnutím o provedení kompletního geologického průzkumu. Účastníkem řízení o rozšíření chráněného ložiskového území je však dle horního zákona pouze navrhovatel, tedy DIAMO, státní podnik, jehož zájmy v tomto řízení jsou naprosto odlišné od zájmů dotčených měst a obcí. Obce a města jsou v řízení o rozšíření chráněného ložiskového území zcela pominuty a nemají dle horního zákona jakoukoli možnost hájit zájmy nejen svých občanů.

S uvedeným vyloučením dotčených obcí a měst z celého řízení nesouhlasí poslanec MUDr. Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), který se o problematiku těžby uranu v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice dlouhodobě zajímá, a dne 10.12.2015 interpeloval na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ministra životního prostředí.

Dle názoru obcí a měst přímo dotčených těžbou není jejich úplné vyloučení z řízení o rozšíření chráněného ložiskového území dle horního zákona správné a tento postup je v prostředí právního státu zcela neobhajitelný. Z tohoto důvodu se dotčená obce a města přihlásí za účastníky řízení o rozšíření chráněného ložiskového území a všemi dostupnými právními krok budou hájit zájmy nejen svých občanů. Své právo na účast v řízení o rozšíření chráněného ložiskového území opírají zástupci samospráv o ústavní předpisy a mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.

 

Mgr. et Bc. Luboš Kliment

společný právní zástupce

Obce Brzkov, Města Polná,

Města Přibyslav a Obce Věžnice

kontakt: kliment@akkliment.cz,

tel: 776233879

Existují různé respektované on-line lékárny. Nicméně několik nejsou lékárna vůbec. Ve skutečnosti, on-line lékárny vyplnit statisíce on-line receptury každý den. Mnoho opravné prostředky se používají k zacházení erektilní dysfunkce. Mnoho lidí přemýšlet o tom, http://cialis-cz.com/. Co lidé mluví o ? (Více informací ). V současné době pro mnoho lidí, čímž se tento problém v první řadě je nejtěžší krok. Vědecký výzkum zjistil, že asi 14 procent pacientů užívajících Wellbutrin hlášeny sexuální zdravotní potíže. Můžete mluvit s pravidelnou zdravotní péče, pokud přemýšlení vzít Cialis. Nebo možná budete promluvit s odborníkem. Psychologové mohou být zapojeny do řízení sexuálních dysfunkcí. Ten může předepsat lék, pokud se rozhodnou, že je to pro vás to pravé. Uchovávejte tento lék mimo dosah dětí. Například tekuté léky, v ideálním případě musí být uchovávány v chladničce, ale jiné mohou být skladovány při pokojové teplotě.

Facebook
Podporují nás
Město Přibyslav
http://pribyslav.cz/
Obec Brzkov
http://www.brzkov.cz/
Město Polná
http://www.mesto-polna.cz/
Obec Věžnice
http://www.obecveznice.cz/
Sdružení pro záchranu prostředí
http://www.calla.cz/