Boj o účastenství vypukne v první letní den

Brzkov 12. 4. 2016

Brzkov, 12. 4. 2016 – Starostové dotčených obcí a měst spolu se svým právním zástupcem seznámili veřejnost s aktuálním stavem ve věci plánované těžby uranu. Současně předložili vlastní vizi řešení existujícího problému a jednotlivé kroky, jak tuto společnou vizi realizovat. Nadále všichni jednotně trvají na tom, že nebytným předpokladem pro jakékoli řízení je řádný geologický průzkum, který je však nemožný bez schválení nové surovinové politiky ČR. Pokud nebude řízení o rozšíření CHLÚ ukončeno ze strany státního podniku DIAMO do 30.5.2016, budou po 21.6.2016 využity veškeré dostupné právní kroky k ukončení řízení.

Dne 12.4.2016 proběhlo v Brzkově setkání starostů dotčených obcí a měst a jejich společného právního zástupce s veřejností. Záměrem bylo poskytnout veřejnosti informace o aktuálním stavu ohledně možné těžby uranu v lokalitě Obcí Brzkov a Věžnice a Měst Přibyslav a Polná. Veřejnost byla upozorněna zejména na to, že v současné době probíhá proces schvalování nové surovinové politiky ČR. Tato byla projednána vládou ČR dne 3. února 2016 a postoupena Ministerstvu životního prostředí k vyjádření ve lhůtě dvou roků. Do doby konečného rozhodnutí vlády ČR je jakékoli řízení vedené kýmkoli naprosto předčasné, neboť nebytným předpokladem pro jakékoli řízení je řádný geologický průzkum, který je však nemožný bez schválení nové surovinové politiky ČR.

Zúčastnění byli seznámeni se společnou vizí řešení nastalého problému:

1/ ukončení řízení o rozšíření chráněného ložiskového území, které vede státní podnik Diamo – v tomto je třeba uvést, že nebytným předpokladem pro jakékoli řízení je řádný geologický průzkum, který je však nemožný bez schválení nové surovinové politiky ČR. Toto byl důvod odmítnutí všech dosavadních žádostí australské těžařské společnosti o průzkum lokality a jejich řízení jsou přerušena právě do doby schválení nové surovinové politiky ČR.

2/ ponechání zákazu těžby uranu v dané lokalitě v rámci nové surovinové politiky ČR – je třeba poukázat na to, že dosud nebyly v rámci ČR odstraněny ekologické zátěže způsobené těžbou uranu v období minulého režimu a vytváření nové ekologické zátěže v srdci Vysočiny a poškození životního prostředí několika okresů je nepřípustné. Nelze také odhlédnout od ekonomických aspektů věci, neboť stávající nízké ceny uranu by předpokládaly miliardové investice z veřejných rozpočtů, a to z důvodu výrazné ztrátovosti těžby uranu.

3/ poté, co bude v nové surovinové politice ČR ponechán zákaz těžby uranu v dané lokalitě, nemůže být žádost o průzkum pro možnou těžbu od australské těžební společnosti úspěšná a bude zamítnuta

Dotčená obce a města uložila Mgr. Luboši Klimentovi realizovat následující kroky k provedení společné vize:

do 30.4.2016 – vypracovat a odeslat dopis ministru životního prostředí Richardu Brabcovi a dále dopis ministru průmyslu a obchodu Janu Mládkovi

do 30.5.2016 – poskytnutí lhůty ministru průmyslu a obchodu Janu Mládkovi k tomu, aby uložil státnímu podniku DIAMO ukončit řízení o rozšíření chráněného ložiskového území

21.6.2016 – přihlášení se za účastníky řízení o rozšíření chráněného ložiskového území ze strany dotčených obcí a měst, vlastníků dotčených pozemků a spolků

Pokud nebude řízení o rozšíření CHLÚ ukončeno do 30.5.2016, boj o účastenství vypukne 21.6.2016, tedy v první letní den. „Po 21.6.2016 mám uloženo realizovat veškeré dostupné právní kroky směřující k ukončení řízení o rozšíření CHLÚ včetně žalob, předběžných opatření a ústavních stížností. Bude to skutečná letní právní bouře, která udeří z Vysočiny.“

 

Mgr. et Bc. Luboš Kliment

společný právní zástupce

Obce Brzkov, Města Polná,

Města Přibyslav a Obce Věžnice

kontakt: kliment@akkliment.cz,

tel: 776233879

Existují různé respektované on-line lékárny. Nicméně některé oni nejsou lékárna vůbec. Ve skutečnosti, on-line lékárny vyplnit statisíce on-line receptury každý den. Mnoho opravné prostředky se používají k léčbě vztyčitelný dysfunkce. Mnoho lidí přemýšlet o tom, http://cialis-cz.com/. Co lidé mluví o ? (Více informací ). V současné době pro mnoho lidí, čímž se tento problém v první řadě je nejtěžší krok. Vědecký výzkum zjistil, že asi 14 procent pacientů přijetí Wellbutrin hlášeny sexuální zdravotnických obtěžovat. Můžete mluvit s pravidelnou zdravotní péče, pokud myslící vzít Cialis. Nebo můžete promluvit s odborníkem. Psychologové mohou být zapojeny do řízení sexuálních dysfunkcí. Ten může předepsat lék, pokud se rozhodnou, že je to pro vás to pravé. Uchovávejte tento lék mimo dosah dětí. Například tekuté léky, v ideálním případě musí být uchovávány v chladničce, ale jiné mohou být skladovány při pokojové teplotě.

Facebook
Podporují nás
Město Přibyslav
http://pribyslav.cz/
Obec Brzkov
http://www.brzkov.cz/
Město Polná
http://www.mesto-polna.cz/
Obec Věžnice
http://www.obecveznice.cz/
Sdružení pro záchranu prostředí
http://www.calla.cz/