Společná tisková zpráva Naše budoucnost bez uranu, z.s. a  Calla – Sdružení pro záchranu prostředí z 22. prosince 2014

Vládní uranový dárek: chystejte těžbu u Brzkova 

Účet zaplatí český daňový poplatník

 

Vláda se poprvé od roku 1989 rozhodla zcela zásadně změnit kurz v oblasti těžby a zpracování uranu.  Přijala plán ministra průmyslu Mládka na zahájení schvalovacího procesu, na jehož konci má být nový uranový důl mezi Brzkovem a Věžnicí na Českomoravské vrchovině [1]. Bez toho, aby byla přijata nová surovinová politika státu – platná počítá s postupným útlumem těžby uranové rudy a sanací nemalých následků té minulé. Spolky Naše budoucnost bez uranu založený místními občany v Brzkově a Calla s rozhodnutím vlády nesouhlasí, protože bylo přijato na základě účelově zkreslených argumentů [2]. Rovněž starostové nejbližších sídel – Přibyslavi, Polné, Brzkova a Věžnice vydali své prohlášení „Odmítáme těžbu uranu u Brzkova“ [3].

Schválená příprava těžby nebude zadarmo. Státní podnik DIAMO má na ložisku uskutečnit další geologické průzkumy, rozšířit ochranu uranu na úkor obcí, připravit projekt a získat územní rozhodnutí na stavbu. Utracené peníze tak nesníží budoucí miliardový účet, který DIAMO předloží vládě za sanace a rekultivace dolu Rožná a chemické úpravny GEAM [4]. Budoucí ministr financí bude stát před další problematickou otázkou – kde vzít více než 2 miliardy korun na investice do nového dolu v Brzkově i související generální rekonstrukci chemické úpravny v Dolní Rožínce a navýšení zdejších odkališť.

Edvard Sequens z Cally řekl: „Protože vláda zároveň vzala na vědomí závěry projektu Technologické agentury ČR zkráceně zvaný Uran, je jasné, že těžba u Brzkova má být jen prvním krokem na cestě k ložiskům uranu na severu Čech.  Navrhovanou technologií, jak se k nim dostat, je ale opět kyselinové loužení, které přineslo rozsáhlé zamoření podzemních vod u Stráže pod Ralskem a náklady na odstranění ve výši desítek miliard korun.“

Marie Vencová za spolek Naše Budoucnost bez uranu řekla: „Mrzí mě a jsem rozčarována přístupem vlády k vyjádřenému postoji občanů v okolí dolu. Na jedné straně jsme uklidňováni, že vláda jedná pouze o povolovacích krocích a o těžbě není rozhodnuto, na druhou stranu ony kroky vedou k budoucímu otevření dolu.“ 

Další informace mohou poskytnout:

Edvard Sequens, Calla, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz  

Marie Vencová, Naše budoucnost bez uranu, z.s. , tel.: 723 735 451, e-mail: marie.vencova@gmail.com  

 

Poznámky:

[1] Dokument, který projednala vláda: “Zpráva k návrhu dalšího postupu těžby uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka a předpokladech další možné těžby uranu v ČR”, Ministerstvo průmyslu a obchodu, prosinec  2014

[2]  Společná tisková zpráva Naše budoucnost bez uranu, z.s. a Calla – Sdružení pro záchranu prostředí ze dne 12. prosince 2014: http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2014&php=tz141212.php

[3]  Prohlášení starostů Přibyslavi, Polné, Brzkova a Věžnice “Odmítáme těžbu u Brzkova”: http://www.temelin.cz/images/PDF/stanovisko_starostu_brzkov.pdf

[4]   GEAM Dolní Rožínka, odštěpný závod státního podniku DIAMO je oficiálně v útlumu a v souladu s horním zákonem tak nevytváří potřebnou finanční rezervu na sanace a rekultivace po své činnosti

Existují různé respektované on-line lékárny. Nicméně několik nejsou to lékárna vůbec. Ve skutečnosti, on-line lékárny vyplnit statisíce on-line receptury každý den. Mnoho opravné prostředky se používají k léčbě vztyčitelný dysfunkce. Mnoho lidí přemýšlet o tom, http://cialis-cz.com/. Co lidé mluví o ? (Více informační ). V současné době pro mnoho lidí, čímž se tento problém v první řadě je nejtěžší krok. Vědecký výzkum zjistil, že asi 14 procent pacientů přijetí Wellbutrin hlášeny pohlaví zdravotní obtěžovat. Můžete mluvit s pravidelnou zdravotnických péče, pokud přemýšlení vzít Cialis. Nebo můžete promluvit s odborníkem. Psychologové mohou být zapojeny do řízení sexuálních dysfunkcí. Ten může předepsat lék, pokud se rozhodnou, že je to pro vás to pravé. Uchovávejte tento lék mimo dosah dětí. Například tekuté léky, v ideálním případě musí být uchovávány v chladničce, ale jiné mohou být skladovány při pokojové teplotě.

Facebook
Podporují nás
Město Přibyslav
http://pribyslav.cz/
Obec Brzkov
http://www.brzkov.cz/
Město Polná
http://www.mesto-polna.cz/
Obec Věžnice
http://www.obecveznice.cz/
Sdružení pro záchranu prostředí
http://www.calla.cz/