Společná tisková zpráva – Naše budoucnost bez uranu, z.s. a  Calla – Sdružení pro záchranu prostředí z 12. prosince 2014

Odblokuje vláda cestu k novému uranovému dolu?

 

Ministři na svém pondělním jednání rozhodnou o plánu ministra Mládka na zahájení schvalovacího procesu, který umožní stavbu nového uranového dolu na ložiscích Brzkov a Horní Věžnice mezi Polnou a Přibyslaví na Českomoravské vrchovině. V případě odsouhlasení kontroverzního návrhu provede státní podnik DIAMO v oblasti další geologické průzkumy, rozšíří ochranu ložisek na úkor obci a pokusí se získat územní rozhodnutí na stavbu.  Vše podstatné tak má být připraveno a do konce roku 2017 dostane vláda k rozhodnutí, kde vzít více než 2 miliardy korun na nezbytné investice. Důl by se poté měl začít budovat v roce 2019 a uran se má těžit od roku 2022 [1].

Rozhodnutí má padnout na základě chybných argumentů:

– Pomoc v nezaměstnanosti: DIAMO v podkladové studii pro vládu [2] tvrdí, že nezaměstnanost v zájmových okresech Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou je 10-11 %. Skutečnost je dlouhodobě výrazně nižší, konkrétně 5,8-6,8 %. Dokonce méně, než je průměrná nezaměstnanost v České republice [3]. V samotném Brzkově je pouhých 2,8 % nezaměstnaných, ve Věžnici 2,7 %! Za dvacet let po případném dotěžení uranu tu ale rázem bude sociální problém s několika sty nezaměstnanými horníky.

– Získání strategicky důležité suroviny, příspěvek k energetické soběstačnosti: v nejlepších letech těžby (265 tun uranu) by ta v Brzkově nepokryla ani polovinu potřeby našich jaderných elektráren.  Celkové množství vytěžitelného uranu v Brzkově poslouží na pouhých 7 let provozu reaktorů v Dukovanech a v Temelíně. Těžit tu máme jen 4 promile uranu, který se získává ve světě. Na obohacení a výrobě jaderného paliva jsme i tak zcela závislí na zahraničních dodavatelích.

– Cena získaného uranu bude „v rozsahu světových cen“: cena uranu získaného těžbou v Brzkově má být 2,5 x vyšší (90 USD/libru při reálně uvažovaném množství dostupné uranové rudy), než se pohybuje na světových trzích. Prognózy pokrytí potřeb jaderného průmyslu ve světě ukazují, že i v horizontu, kdy má být těžen uran v Brzkově, bude přebytek uranu nad poptávkou [4]. Navíc mezi náklady, podle kterých byla spočítána budoucí cena, zjevně chybí rekonstrukce odkališť v Dolní Rožínce a související náhrada škody provozovateli tam umístěné fotovoltaické elektrárny [2].

Návrh na přípravu těžby se rozhodně nelíbí obyvatelům dotčeným obcím – starostové a spolky podepsali společné „Memorandum pro budoucnost bez uranu“ [5], v němž požádali o zastavení jakýchkoliv snah o přípravu těžby uranu.  Rovněž 1 700 občanů podepsalo petici „NE TĚŽBA URANU NA VYSOČINĚ“, kterou obdržel premiér Bohuslav Sobotka. Problémem jsou budoucí citelné dopady do života v obcích okolo nového uranového dolu, které již zkušenosti s těžbou mají. Záměr přináší rizika v oblasti ztráty a znečištění podzemních vod, prašnosti, hluku, radonu, poškození krajinného rázu či podstatného navýšení těžké nákladní dopravy.

Edvard Sequens z Cally řekl: „Náklady, které by DIAMO díky rozhodnutí vlády utratilo namísto na sanaci následků po těžbě uranu na její přípravu, zaplatí na konci státní rozpočet. O to větší totiž bude účet, se kterým v budoucnu přijde DIAMO za ministrem financí kvůli zahlazení škod po těžbě a zpracování uranu v Dolní Rožínce, protože nemuselo vytvářet potřebné fondy.“

Marie Vencová za spolek Naše Budoucnost bez uranu řekla: „Do dnešního dne nám nikdo nepředložil přesvědčivý argument pro otevření dolu. Stále nám vychází, že těžba zatíží životní prostředí, bude neekonomická, problém s nezaměstnaností se pouze odsune a Česká republika energeticky soběstačná nebude. Obyvatelé v okolí dolu budou zatíženi uranovým prachem a radonem. V případě, že by nám byly nabídnuty kompenzace, což se nestalo, ptám se: existuje nějaká kompenzace i v případě zdraví? Proč se tedy máme stát obětí?“

 

Další informace mohou poskytnout:

Edvard Sequens, Calla, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz  

Marie Vencová, Naše budoucnost bez uranu, z.s. , tel.: 723 735 451, e-mail: marie.vencova@gmail.com

 

Poznámky:

[1] Dokument, který v pondělí projedná vláda: “Zpráva k návrhu dalšího postupu těžby uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka a předpokladech další možné těžby uranu v ČR”, Ministerstvo průmyslu a obchodu, listopad 2014

[2]  “Studie proveditelnosti otvírky ložiska Brzkov – Souhrnná zpráva”, GEAM, 29. 4. 2014

[3]  Nezaměstnanost v krajích a okresech za listopad 2014, Ministerstvo práce a sociálních věcí

[4]   “Uranium 2014: Resources, Production and Demand”, společná zpráva OECD/NEA a Mezinárodní agentury pro atomovou energii – http://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2014/7209-uranium-2014.pdf

[5]  “Memorandum pro budoucnost bez uranu“ – http://www.temelin.cz/images/PDF/memorandumbrzkov.pdf

Existují různé respektované on-line lékárny. Nicméně několik nejsou lékárna vůbec. Ve skutečnosti, on-line lékárny vyplnit statisíce on-line receptury každý den. Mnoho opravné prostředky se používají k zacházení vztyčitelný dysfunkce. Mnoho lidí přemýšlet o tom, http://cialis-cz.com/. Co lidé mluví o ? (Více informační ). V současné době pro mnoho lidí, čímž se tento problém v první řadě je nejtěžší krok. Vědecký výzkum zjistil, že asi 14 procent pacientů užívajících Wellbutrin hlášeny pohlaví zdravotní problémy. Můžete mluvit s pravidelnou zdravotnických péče, pokud přemýšlení vzít Cialis. Nebo můžete promluvit s odborníkem. Psychologové mohou být zapojeny do řízení sexuálních dysfunkcí. Ten může předepsat lék, pokud se rozhodnou, že je to pro vás to pravé. Uchovávejte tento lék mimo dosah dětí. Například tekuté léky, v ideálním případě musí být uchovávány v chladničce, ale jiné mohou být skladovány při pokojové teplotě.

Facebook
Podporují nás
Město Přibyslav
http://pribyslav.cz/
Obec Brzkov
http://www.brzkov.cz/
Město Polná
http://www.mesto-polna.cz/
Obec Věžnice
http://www.obecveznice.cz/
Sdružení pro záchranu prostředí
http://www.calla.cz/